აკადემიური განათლება:
2015 - 2018 სამართალმცოდნეობა, სამართალმცოდნეობის ინსტიტუტი, ვენის უნივერსიტეტი (არასრული განათლება)
2011 - 2014 დოქტორანდურა, გერმანული ფილოლოგიის ფაკულტეტი, გერმანისტიკის ინსტიტუტი, ვენის უნივერსიტეტი
2012 - 2014 მაგისტრატურა, გერმანული როგორც უცხო და მეორე ენა, გერმანისტიკის ინსტიტუტი, ვენის უნივერსიტეტი
2011 სამართალმცოდნეობის შესავალი ნაწილი, კურიკულუმი, სრული მოდული, სამართალმცოდნეობის ინსტიტუტი, ვენის უნივერსიტეტი
2006 - 2010 გერმანული როგორც უცხო და მეორე ენა, კურიკულუმი, სრული მოდული, გერმანისტიკის ინსტიტუტი, ვენის უნივერსიტეტი
2007 - 2010

სამართალმცოდნეობისფაკულტეტი, ვენის უნივერსიტეტი, თავისუფალი მსმენელი

2006 - 2009

ტრანსლატორული მეცნიერების ცენტრი, ვენის უნივერსიტეტი

 
2001 - 2003

თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ენისა და კულტურის  სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

სინქრონული თარგმანის განყოფილება. სპეციალობა: გერმანული ენა

კვალიფიკაცია: მთარგმნელი და თარჯიმანი
1996 - 2001

საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი, თბილისი
უცხო ენების ფაკულტეტი. სპეციალობა: გერმანული ენა. ფილოლოგის, გერმანულიენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის კვალიფიკაცია

1999 - 2000

თბილისის ტურისტული ცენტრი
გიდების მოსამზადებელი ერთწლიანი პროგრამა რაინერ კაუფმანის ხელმძღვანელობით

1998 - 1999 გოეთეს ინსტიტუტის გერმანული ენის შემსწავლელი კურსები, გერმანია

 

სტიპენდიები ავსტრიაში:
2005 წელი

ავსტრიის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სამინისტროს მიერ გამოყოფილი სამეცნიერო-კვლევითი სტიპენდია ვენაში. დოქტორანდურა, ვენის უნივერსიტეტი, ენათმეცნიერების ფაკულტეტი

2004 წელი

გერმანული ენის ლექტორთა საკვალიფიკაციო სტიპენდია ავსტრიის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სამინისტროს პროექტის – „კულტურა და ენა“ ფარგლებში, ვენა - გრაცი.

2003 წელი

ავსტრიის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი  სტიპენდია ვენაში. ვენის უნივერსიტეტი, ენათმეცნიერების და გეოგრაფიის ფაკულტეტი