მომსახურების ფასი

 

მომსახურების ფასი დამოკიდებულია მომსახურების სახეს, დროს, სისწრაფეს, ტერმინოლოგიის სირთულეს, დაკვეთის მოცულობასა და საბუთის ტიპზე.
მუდმივი დამკვეთები სარგებლობენ სპეციალური შეღავათებით. დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის დამიკავშირდით ვებ-გვერდზე მითითებულ კოორდინატებზე.