რეკომენდაციები

 

ჩემს დამკვეთთა რიცხვს განეკუთვნებიან:

 • ყველა ინსტანციის სასამართლო ავსტრიის მასშტაბით
 • სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
 • პოლიცია
 • პროკურატურა
 • ადვოკატურები
 • სანოტარო ბიუროები
 • იურიდიული კონსულტაციის ცენტრები
 • თავშესაფრის მაძიებელთა საკონსულტაციო ცენტრები
 • საემიგრაციო ფედერალური სამსახურები ავსტრიის მასშტაბით
 • უნივერსიტეტები
 • სამინისტროები
 • საელჩოები
 • გაერთიანებები
 • არასამთავრობო ორგანიზაციები
 • საავადმყოფოები
 • ფსიქოთერაპევტები, ფსიქოლოგები
 • თარჯიმანთა ბიუროები
 • ტურისტული ბიუროები
 • კერძო პირები და ა.შ