საკონტაქტო კოორდინატები

 

 

ბიუროს მისამართი:

Dr. phil. Tea Chapidze-Morgenroth
Bennoplatz 4 / 1 / 19
1080 Wien (ვენა)
Österreich (ავსტრია)

მობილ.:

+43 (0)699 81669586

ტელ. /ფაქსი: +43 (0)1 9049443
ელ.ფოსტა: tea.chapidze@yahoo.de
  www.dolmetscher-georgisch.at
 

გერმანია:

ტელ.::

+49 (0)621 95354006

ფაქსი: +49 (0)621 95354007
ელ.ფოსტა: tea.chapidze@yahoo.de